Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair. (1864)

Zoologischer Theil. 2. Band. Zweite Abteilung: Lepidoptera. Atlas.

Cajetan Felder


Rudolf Felder


Alois F. Rogenhofer


Verlag: Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei. In Commission bei Carl Gerolds's Sohn.
Jahr: 1864
Ort: Wien

Complete PDF-Version of this book (Medium resolution): felder_reise_der_novara_tafeln.pdf (63635124 Bytes)

Index aller Seiten (icons)

Icons 1 - 6 Icons 7 - 12 Icons 13 - 18 Icons 19 - 24
Icons 25 - 30 Icons 31 - 36 Icons 37 - 42 Icons 43 - 48
Icons 49 - 54 Icons 55 - 60 Icons 61 - 66 Icons 67 - 72
Icons 73 - 78 Icons 79 - 84 Icons 85 - 90 Icons 91 - 96
Icons 97 - 102 Icons 103 - 108 Icons 109 - 114 Icons 115 - 120
Icons 121 - 126 Icons 127 - 132 Icons 133 - 138 Icons 139 - 144
Icons 145 - 150 Icons 151 - 156 Icons 157 - 162 Icons 163 - 168
Icons 169 - 174 Icons 175 - 180 Icons 181 - 186 Icons 187 - 192
Icons 193 - 198 Icons 199 - 204 Icons 205 - 210 Icons 211 - 216
Icons 217 - 222 Icons 223 - 228 Icons 229 - 229

Index:

 • Abolla pellicosta 161   
 • Abraxas hypsata 180   
 • Abraxas interruptaria 179   
 • Abraxas monychata 180   
 • Acantholipes trimeni 158   
 • Achaea dasynota 162   
 • Achaea leona 166   
 • Achaea mania 166   
 • Achaea radama 166   
 • Achlora coenobiata 177   
 • Achlora roseipalpis 177   
 • Acidalia argentifilata 178   
 • Acidalia concinnata 178   
 • Acidalia insolata 178   
 • Acidalia mimetata 178   
 • Acidalia pedilata 178   
 • Acidalia quadrigata 178   
 • Acidalia speciosa 183   
 • Acidalia straminea 178   
 • Acidalia tuhuata 178   
 • Aciptilia furcatalis 190   
 • Aciptilia patruelis 190   
 • Acontia acclivis 158   
 • Acontia acerba 158   
 • Acontia admota 158   
 • Acontia bilimeki 158   
 • Acontia guttifera 158   
 • Acontia inda 158   
 • Acontia komaga 158   
 • Acontia madanda 158   
 • Acontia redita 158   
 • Acontia scanda 158   
 • Acontia umbrigera 158   
 • Acontia unio 158   
 • Acontia urbani 158   
 • Acraea alcinoe 96   
 • Acraea caffra 96   
 • Acraea callianthe 96   
 • Acraea eresia 96   
 • Acraea erinome 96   
 • Acraea trinaeria 96   
 • Acraea vestalis 96   
 • Acrasia crinita 181   
 • Acreagris correbioides 133   
 • Acribia melanchroia 153   
 • Acrolophus cossoides 189   
 • Acronolepia biguttalis 184   
 • Acronolepia josialis 184   
 • Acronolepia tryphaenalis 184   
 • Acronycta canina 150   
 • Acronycta hercules 159   
 • Acronycta lichenosa 150   
 • Acronycta paragrapha 150   
 • Acrophthalmia chione 118   
 • Acrosema amboinae 146   
 • Acrosema procera 146   
 • Acrotomia quietaria 173   
 • Actias idae 138   
 • Adela aethiops 189   
 • Adelphoneura nerias 155   
 • Adolias asoka 108   
 • Adolias ninus 108   
 • Adolias panopus 108   
 • Aedia sofala 160   
 • Aediodes vulcanalis 185   
 • Aege venata 125   
 • Aegocera rubida 157   
 • Aegocera trimenii 157   
 • Aganais albifera 156   
 • Aganais eusemioides 156   
 • Aganais renigera 156   
 • Agape cyanopyga 156   
 • Agaposoma marcescens 149   
 • Agarista aegoceroides 157   
 • Agarista batesii 157   
 • Agarista doleschallii 157   
 • Agarista lethe 157   
 • Agarista lindigii 157   
 • Agarista moorei 157   
 • Agarista radians 157   
 • Agarista rosenbergii 157   
 • Agarista sabulosa 157   
 • Agarista semperi 157   
 • Agathodes margaritis 186   
 • Aglossa steralis 184   
 • Agonis lycaenoides 157   
 • Agonista ochrifera 163   
 • Agrotis acetina 159   
 • Agrotis antipoda 160   
 • Agrotis baueri 160   
 • Agrotis decipiens 160   
 • Agrotis ferina 160   
 • Agrotis hyblaea 158   
 • Agrotis nipona 160   
 • Agrotis nivalis 160   
 • Agrotis penicillum 159   
 • Agrotis scapularis 160   
 • Agrotis scotti 160   
 • Agrotis suffusa 159   
 • Agrotis turma 159   
 • Alamis meleagris 161   
 • Alcidis arnus 171   
 • Alcidis liris 171   
 • Allotinus fallax 85   
 • Allotinus major 85   
 • Allotinus subviolaceus 85   
 • Aloa callisoma 151   
 • Aloa undistriga 150   
 • Alsophila cymatophora 182   
 • Alsophila hypparia 182   
 • Alsophila madidata 182   
 • Alsophila ternata 182   
 • Alucita capensis 190   
 • Alucita eudactyla 190   
 • Amarynthis hypochalybe 87   
 • Amblothridia cuprina 189   
 • Amblothridia iris 189   
 • Amblygonia agathon 87   
 • Amblyptilia taprobanes 190   
 • Amblyura difficilis 187   
 • Amblyura flaviscida 186   
 • Amblyura graphitalis 186   
 • Amblyura palmipes 187   
 • Ambulyx eurysthenes 127   
 • Ambulyx hyposticta 127   
 • Ambulyx rostralis 127   
 • Ambulyx subocellata 126   
 • Ambulyx tigrina 127   
 • Amilapis achroiaria 173   
 • Amphidasys cladonia 175   
 • Amphigonia erythropus 168   
 • Amphigonia inopia 168   
 • Amphigonia laciniata 168   
 • Amphipyra chalcoptera 162   
 • Amphipyra cinctipes 161   
 • Amphipyra laportei 161   
 • Amphipyra surnia 162   
 • Amphitape crassitibia 159   
 • Analthes crinipes 184   
 • Anaphlebia caudatula 152   
 • Anarsia monetella 189   
 • Anarta ladakensis 158   
 • Anatolis subtilis 155   
 • Anatolmis viridiceps 189   
 • Ancylolomia indica 187   
 • Ancyloxypha gracilis 124   
 • Ancyloxypha melaneura 124   
 • Anisodes annularis 177   
 • Anisodes lancearia 177   
 • Anisodes lateritia 178   
 • Anisodes nundata 183   
 • Anisodes pardalis 177   
 • Anisoneura sphingoides 163   
 • Anomoeotes levis 150   
 • Anophia corone 162   
 • Anophia fatilega 162   
 • Anops barsine 78   
 • Anops celebensis 78   
 • Anops malayica 78   
 • Anops tagalica 78   
 • Antaeotricha affinis 188   
 • Antaeotricha herilis 188   
 • Antaeotricha marmorea 188   
 • Antheua sericea 144   
 • Antheua tricolor 144   
 • Anthocharis cethura 75   
 • Anthomyza histrio 153   
 • Anthomyza ithomia 153   
 • Anthomyza mimica 153   
 • Anthomyza salvini 153   
 • Anthopsyche heuglini 75   
 • Antiblemma goleta 170   
 • Antigastra catalaunalis 185   
 • Antiophlebia bracteata 149   
 • Antiora ampla 146   
 • Antiotricha vexata 155   
 • Antirrhaea geryon 117   
 • Antirrhaea hela 116   
 • Antirrhaea lindigii 116   
 • Antirrhaea philopoemen 116   
 • Apamea connivens 159   
 • Apatura acca 107   
 • Apatura angelina 107   
 • Apatura clothilda 107   
 • Apatura griseldis 107   
 • Apatura rhea 107   
 • Aphomia complana 187   
 • Apiletria haematella 188   
 • Apiletria marcida 188   
 • Apistis mormon 168   
 • Apodemia mormo 87   
 • Arbopala disparilis 78   
 • Arcte senica 163   
 • Arctia aeruginosa 151   
 • Arctia parvula 150   
 • Arctia rhodalipha 150   
 • Arctia thibetica 151   
 • Arctioneura lorquinii 157   
 • Arcyophora zanderi 161   
 • Arestha praeusta 149   
 • Areva jubata 189   
 • Argidia aganippe 168   
 • Argidia mormon 168   
 • Argidia subrubra 168   
 • Argidia wedelina 168   
 • Argiva orcina 165   
 • Argynnis cnidia 100   
 • Argynnis diana 100   
 • Argynnis nerippe 100   
 • Argyria insons 187   
 • Argyria lucidella 187   
 • Argyria subtilis 187   
 • Arhodia lutosaria 174   
 • Arhodia lutosaria var. punicea 174   
 • Arhopala aglais 79   
 • Arhopala alesia 79   
 • Arhopala amphea 79   
 • Arhopala amphimuta 79   
 • Arhopala araxes 79   
 • Arhopala arsenius 79   
 • Arhopala chinensis 79   
 • Arhopala eridanus 79   
 • Arhopala inornata 79   
 • Arhopala lycaenaria 79   
 • Arhopala nakula 79   
 • Arhopala nobilis 79   
 • Arhopala philander 79   
 • Arhopala tyrannus 79   
 • Arhopala vibara 79   
 • Aricia auster 141   
 • Aricia batesii 141   
 • Aricia phoenix 142   
 • Aricoris bahiana 88   
 • Aricoris petavia 88   
 • Ariola bryophilina 170   
 • Ariola ransonneti 158   
 • Asellodes thyreata 178   
 • Asopia semnialis 186   
 • Aspila tergemina 158   
 • Aspilates callistege 182   
 • Aspilates niponaria 173   
 • Aspilates tonghata 179   
 • Asteria nivosa 133   
 • Asthenia geometraria 142   
 • Athyma iocaste 106   
 • Athyma urvasi 106   
 • Athyrma tuberosa 167   
 • Athyrtis mechanitis 94   
 • Attacus affinis 136   
 • Attacus satyrus 136   
 • Attacus zacateca 136   
 • Atteria mimica 189   
 • Atteria pantherina 189   
 • Atychia diabolus 189   
 • Atychia illita 190   
 • Atychia quaerula 188   
 • Atychia quiris 189   
 • Atyria reducta 155   
 • Atyria simplex 155   
 • Austromyrina schraderi 82   
 • Austrosetia semirufa 132   
 • Autoceras grammophora 156   
 • Axia insciata 179   
 • Azazia navigatorum 167   
 • Azelina claustraria 173   
 • Azelina clysiaria 173   
 • Azelina cyclodaria 173   
 • Azelina fuscularia 173   
 • Azelina guruparia 173   
 • Azelina saturata 173   
 • Azelina spectrata 173   
 • Azeta caudalis 168   
 • Azeta hypopyrina 168   
 • Azeta leucoma 168   
 • Badera nobilis 189   
 • Baptria exsecuta 183   
 • Batesia hypochlora 103   
 • Bathyphlebia aglia 137   
 • Berberordes conchylata 178   
 • Bertula monstrosalis 170   
 • Biston immissus 183   
 • Blabophanes insularis 190   
 • Blabophanes namuella 190   
 • Blemmatia carapa 170   
 • Blemmatia gallinalis 170   
 • Blepharomastix garzettalis 185   
 • Bletogona mycalesis 118   
 • Boarmia accentuata 175   
 • Boarmia adamata 176   
 • Boarmia infumata 176   
 • Boarmia mergiata 183   
 • Boarmia merops 175   
 • Boarmia nigraria 176   
 • Boarmia pertusaria 175   
 • Boarmia ponderata 175   
 • Boarmia rupertata 176   
 • Boarmia squamigera 176   
 • Boarmia trikotaria 176   
 • Boarmia tulbaghata 175   
 • Bocana achine 170   
 • Bolina bisinuata 162   
 • Bolochila absimilis 82   
 • Bombycocera senilis 133   
 • Bombycomorpha nupta 150   
 • Bombycopsis ochroleuca 134   
 • Botyodes flavibasalis 185   
 • Botys abruptalis 185   
 • Botys albiceps 185   
 • Botys ardealis 184   
 • Botys atyrialis 185   
 • Botys augustalis 184   
 • Botys beatalis 185   
 • Botys bornealis 185   
 • Botys candacalis 185   
 • Botys carnifex 184   
 • Botys caudalis 185   
 • Botys chilialis 184   
 • Botys cirrosalis 185   
 • Botys collaris 185   
 • Botys concolor 186   
 • Botys devialis 185   
 • Botys eoidalis 185   
 • Botys frustalis 184   
 • Botys fugalis 184   
 • Botys galbula 185   
 • Botys heliacalis 184   
 • Botys hercules 185   
 • Botys isaralis 185   
 • Botys lentalis 185   
 • Botys linalis 187   
 • Botys machinalis 186   
 • Botys mactalis 185   
 • Botys mahanga 187   
 • Botys maorialis 184   
 • Botys metallescens 188   
 • Botys moluccalis 185   
 • Botys oblinalis 184   
 • Botys octoguttalis 185   
 • Botys opalisans 185   
 • Botys orbitalis 184   
 • Botys otagalis 184   
 • Botys palmalis 185   
 • Botys pangialis 184   
 • Botys pelialis 185   
 • Botys perticalis 185   
 • Botys phryganurus 185   
 • Botys proceralis 184   
 • Botys rufinalis 185   
 • Botys spilosoma 185   
 • Botys triumphalis 185   
 • Botys vanalis 186   
 • Botys witialis 185   
 • Brachylia terebroides 132   
 • Brachytera aequalis 145   
 • Brachytera phalenaria 145   
 • Brahmaea muiszechii 143   
 • Brihaspa atrostigmella 148   
 • Bronchelia anonaria 175   
 • Bronchelia vexillata 175   
 • Brujas festonata 164   
 • Bryophila iridescens 150   
 • Bryophila leucorrhiza 150   
 • Bryophila velutina 150   
 • Bryoptera lecideata 176   
 • Bryoptera panteata 176   
 • Bursada cleis 180   
 • Bursada maculifera 180   
 • Bursada magata 180   
 • Bursada minor 180   
 • Butalis sinensis 190   
 • Cacographis osteolalis 170   
 • Cacosoma naclioides 152   
 • Caenina leucogramma 149   
 • Calesia cirrus 158   
 • Calesia patna 167   
 • Calesia pellio 167   
 • Calesia stillifera 167   
 • Callidrepana saucia 133   
 • Callidryas rurina 76   
 • Callidula jucunda 157   
 • Callioratis abraxas 150   
 • Callioratis biosduvalii 150   
 • Callizygaena nivimacula 133   
 • Calymnia cirrus 159   
 • Calymnia oryx 159   
 • Calyptis idonea 160   
 • Cambogia leprosa 178   
 • Cambogia lurida 178   
 • Camptoloma erythropygum 143   
 • Capnodes binota 168   
 • Capnodes orbiculata 168   
 • Capnodes undina 170   
 • Caradrina huegeli 159   
 • Caradrina pallicornis 159   
 • Carcina luteola 188   
 • Carcinopyga lichenigera 151   
 • Carpella districta 180   
 • Carpocapsa firmana 188   
 • Carterocephalus agathocles 124   
 • Carterocephalus cypselus 124   
 • Carterocephalus dimidiatus 124   
 • Carterocephalus epiphaneus 124   
 • Carterocephalus exornatus 124   
 • Carterocephalus hesperioides 124   
 • Carterocephalus polycrates 124   
 • Castnia mimica 129   
 • Castnia rutila 129   
 • Castnia tricolor 129   
 • Castnia unifasciata 129   
 • Castnia zagraea 129   
 • Cataclysta alvealis 186   
 • Cataclysta australis 186   
 • Cataclysta cerrussalis 186   
 • Cataclysta chalcitis 186   
 • Cataclysta patnalis 186   
 • Cataclysta samealis 186   
 • Catada epops 170   
 • Catagela leucania 187   
 • Catagramma aegina 103   
 • Cataphractes holdingii 149   
 • Catocala actaea 162   
 • Catocala patala 162   
 • Caustoloma ziczac 182   
 • Celerena andamana 180   
 • Celerena chrysauge 180   
 • Celerena eucnemis 180   
 • Celerena funebris 180   
 • Celerena tricolor 180   
 • Cerace guttana 189   
 • Ceratinia excelsa 94   
 • Ceratoclasis barbicornis 186   
 • Cercophana frauenfeldii 145   
 • Cethosia cydalima 98   
 • Cethosia myrina 98   
 • Cethosia nietneri 98   
 • Cethosia nikobarica 98   
 • Chaerocampa hystrix 126   
 • Chaetocneme cerinthus 123   
 • Chaetocneme corvus 123   
 • Chaetognatha altrix 148   
 • Chaetoloma actinobola 149   
 • Chalciope deltifera 167   
 • Chalciope mahura 167   
 • Chamaelimnas tireis 88   
 • Chamasthema dioptis 153   
 • Charagia argyrographa 131   
 • Charagia fischeri 130   
 • Charaxes achaemenes 109   
 • Charaxes brennus 109   
 • Charaxes cimon 108   
 • Charaxes hausalii 109   
 • Charaxes ialysus 109   
 • Charilina intercis 157   
 • Chilo comparellus 187   
 • Chilo obliteratellus 187   
 • Chilo spectabilis 187   
 • Chilo virgatus 187   
 • Chionaema candida 156   
 • Chionobas nevadensis 119   
 • Chionobas pumilus 119   
 • Chlenias belidearia 174   
 • Chlenias crambaria 183   
 • Chlenias egregia 181   
 • Chlenias fucata 174   
 • Chlenias ochrosoma 181   
 • Chlenias verrucosa 181   
 • Chliara moneta 146   
 • Chlorosoma psittacina 177   
 • Choerodes bifilaria 172   
 • Choerotricha conspersa 148   
 • Choerotricha distincta 148   
 • Choerotricha glandulosa 148   
 • Choerotricha globifera 148   
 • Choerotricha leucospila 148   
 • Choerotricha nobilis 148   
 • Choregia fulgens 190   
 • Choregia violacea 190   
 • Choreutis aeneigutta 188   
 • Choreutis novarae 188   
 • Choreutis ocularis 188   
 • Choreutis suavis 188   
 • Chrysocestis limboguttata 177   
 • Chrysotaenia ardeata 183   
 • Cidaria absitaria 182   
 • Cidaria acerbata 182   
 • Cidaria adonata 181   
 • Cidaria aquosata 182   
 • Cidaria ascotata 181   
 • Cidaria assata 181   
 • Cidaria brunniceps 181   
 • Cidaria chloridata 182   
 • Cidaria circumcidata 182   
 • Cidaria cirrhiata 182   
 • Cidaria consequata 182   
 • Cidaria gallinata 181   
 • Cidaria gobiata 181   
 • Cidaria grumata 182   
 • Cidaria hymenata 182   
 • Cidaria inopiata 182   
 • Cidaria lupinata 181   
 • Cidaria macidata 183   
 • Cidaria mactata 182   
 • Cidaria melidiata 182   
 • Cidaria molata 182   
 • Cidaria monoliata 182   
 • Cidaria naemata 182   
 • Cidaria nehata 181   
 • Cidaria nugata 182   
 • Cidaria obarata 182   
 • Cidaria occlusata 182   
 • Cidaria ondinata 178   
 • Cidaria pamphilata 182   
 • Cidaria perversata 182   
 • Cidaria plemyrata 182   
 • Cidaria ramalaria 182   
 • Cidaria rixata 182   
 • Cidaria semilineata 181   
 • Cidaria setaria 182   
 • Cidaria sphaeriata 181   
 • Cidaria subchlorata 182   
 • Cidaria timarata 182   
 • Cidaria undosata 178   
 • Cidaria verriculata 181   
 • Cidaria vitellaria 183   
 • Cimicodes manoaria 172   
 • Cindaphia incensalis 184   
 • Cirina cana 138   
 • Cirrhochrista fumipalpis 185   
 • Cirrhochroa fasciata 99   
 • Cirrhochroa orissa 99   
 • Cirrhochroa regina 99   
 • Cirrhochroa semiramis 99   
 • Cirrhochroa thule 99   
 • Cirrhoedia accola 158   
 • Cisthene aglaope 188   
 • Cisthene corvina 188   
 • Cisthene eucera 189   
 • Cisthene hilaris 189   
 • Cisthene rufibasis 189   
 • Cisthene suspecta 188   
 • Clastognatha integra 154   
 • Cleïs erycinoides 157   
 • Cleïs plagalis 157   
 • Cleïs versicolor 157   
 • Cleroma leucis 112   
 • Cliniodes nattereri 186   
 • Closteromorpha reniplaga 133   
 • Cnemidophorus alticola 190   
 • Cnemolopha australis 152   
 • Coenibeta feronia 162   
 • Coenobasis amoena 132   
 • Colias eogene 77   
 • Colias iberapis 76   
 • Colias ladakensis 77   
 • Colletria pyrrhocrocis 189   
 • Colobochila elicrina 170   
 • Colobochila personalis 170   
 • Colotois apuraria 172   
 • Colotois chilenaria 174   
 • Colotois kametaria 173   
 • Comibaena albiceps 177   
 • Comibaena calcinata 177   
 • Comibaena pacifica 177   
 • Conchylis galbana 190   
 • Conchylis lingigiana 185   
 • Conchylis trimeni 187   
 • Conoeca irrorea 188   
 • Cornipalpus succinctus 132   
 • Cosmia sundana 160   
 • Cosmotricha notodontina 134   
 • Cozistra membranacea 154   
 • Crambomorpha argentea 156   
 • Crambomorpha umbrifera 156   
 • Crambus aurosus 187   
 • Crambus flexuosellus 187   
 • Crambus gracilis 187   
 • Crambus interruptus 185   
 • Crambus rangona 187   
 • Crambus rotuellus 187   
 • Crambus trivirgatus 187   
 • Crambus tuhualis 187   
 • Cratoplastis diluta 152   
 • Cratoptera retectaria 183   
 • Cratosia parallela 156   
 • Cremna phryxe 87   
 • Cremnodes lemur 163   
 • Cricosoma leopardinum 87   
 • Cryptolechia alveola 190   
 • Cryptolechia cana 188   
 • Cryptolechia cretifera 188   
 • Cryptolechia crocuta 188   
 • Cryptolechia diffinis 188   
 • Cryptolechia elatior 188   
 • Cryptolechia faecosa 188   
 • Cryptolechia flavicosta 188   
 • Cryptolechia fraterna 188   
 • Cryptolechia galactina 190   
 • Cryptolechia genetta 188   
 • Cryptolechia grandis 189   
 • Cryptolechia hospita 188   
 • Cryptolechia intermedia 189   
 • Cryptolechia isabella 189   
 • Cryptolechia leprosa 188   
 • Cryptolechia pallicosta 188   
 • Ctenogyna natalensis 135   
 • Ctenucha bimaculata 153   
 • Cucullia consimilis 158   
 • Cucullia pallidistria 158   
 • Cucullia terensis 158   
 • Cyane depuiseti 103   
 • Cyanopepla eucyane 152   
 • Cyanopepla quadricolor 152   
 • Cyclopteryx macrops 170   
 • Cydimon poeyi 171   
 • Cyme luzonica 189   
 • Cyme ochropyga 189   
 • Cyme orbicularis 190   
 • Cyme pardalina 189   
 • Cyme polygrapha 156   
 • Cyme princeps 189   
 • Cymella congerens 156   
 • Cymopsis fulviceps 155   
 • Cyrestis paulinus 101   
 • Cyrtochila marginalis 189   
 • Cyrtochila wallacei 155   
 • Daedalma dorinda 117   
 • Dalima patnaria 172   
 • Danais citrina 92   
 • Danais leucoglene 93   
 • Danais neptunia 93   
 • Danais phyle 92   
 • Danais taprobana 92   
 • Danais vitrina 93   
 • Daphnis angustans 126   
 • Daphnis protrudens 126   
 • Darala chalepteryx 148   
 • Darala rubeola 148   
 • Darala undulata 148   
 • Darala zonata 149   
 • Darcetina cinerosa 149   
 • Dasychira moerens 149   
 • Dasysphinx mucescens 152   
 • Debis darena 118   
 • Desmia notalis 186   
 • Desmoecraera nugatrix 144   
 • Desmoloma styracis 149   
 • Desmopoda bombiformis 125   
 • Desmozona hemixanthe 87   
 • Deuterollyta cristalis 186   
 • Diabaena cincticollis 153   
 • Diadema polymena 105   
 • Diadema tydea 105   
 • Dialephtis salvini 155   
 • Dianthoecia aeramen 159   
 • Dianthoecia botonga 159   
 • Diastrophia dasypyga 156   
 • Diatenes lawsoni 161   
 • Diathrausta aduncalis 185   
 • Diathrausta timaralis 185   
 • Dichromia nietneri 156   
 • Dichromia taminia 189   
 • Dichromosoma majus 133   
 • Dichrorampha coriana 188   
 • Dicranura argentea 146   
 • Dicranuropsis vilis 150   
 • Dicreagra ochrocephala 150   
 • Diophthalma anophthalma 88   
 • Diophthalma phelina 88   
 • Dioptis erycinoides 155   
 • Dioptis phelina 155   
 • Dioptis salvini 155   
 • Dipsas westermannii 80   
 • Dipteromorpha adusta 152   
 • Diptychis geometrina 150   
 • Discophlebia catocalina 146   
 • Doleschallia australis 101   
 • Draconia oleigutta 184   
 • Drapetodes matulata 184   
 • Drasteria pavona 167   
 • Drepanodes albicoxaria 173   
 • Drepanodes olindaria 173   
 • Dryas linaron 88   
 • Dryobota agnata 159   
 • Dycladia correbioides 152   
 • Dylomia caesia 147   
 • Dylomia ciliata 147   
 • Dylomia diagonalis 148   
 • Dylomia tortricina 147   
 • Dyops pupillata 161   
 • Dyphlebia semiochracea 156   
 • Dyphlebia trimenii 156   
 • Dyschorista indecora 160   
 • Dysedia zibellina 162   
 • Dysodia thyridina 167   
 • Earias plaga 158   
 • Eastria bogotana 158   
 • Echana tennenti 170   
 • Ecpantheria ochreator 151   
 • Elachyophtalma tricolor 145   
 • Elpia relicata 167   
 • Elvia donovani 182   
 • Elvia glaucata 182   
 • Emplocia eubagidaria 183   
 • Emplocia tricolor 183   
 • Endropia mibuaria 173   
 • Entomis eucyane 152   
 • Entomogramma fautrix 165   
 • Entomogramma panthera 165   
 • Entomogramma squamicornis 165   
 • Entomogramma vanua 165   
 • Eochroa trimenii 135   
 • Eothema calida 153   
 • Eothema confluens 153   
 • Eothema jucunda 153   
 • Eothema venosa 153   
 • Eothemopsis clonia 88   
 • Epimecia abunda 158   
 • Epimecia aenigma 158   
 • Epimecis dibapha 175   
 • Epinephele coenonympha 119   
 • Epinephele glaucope 117   
 • Epinephele pulchella 119   
 • Epinephele roxane 119   
 • Epiplema furcillata 178   
 • Epirranthis antipodaria 176   
 • Episparis davallia 170   
 • Epizeuxis crucialis 170   
 • Erasmia eusemioides 133   
 • Erastria africana 158   
 • Erastria bavia 158   
 • Erastria nyanza 170   
 • Erateina garrulata 183   
 • Erateina goniuris 183   
 • Erateina mulseata 183   
 • Erateina oriolata 183   
 • Erateina paeonata 183   
 • Erateina pohliata 183   
 • Erateina thyridiata 183   
 • Ercta adustalis 185   
 • Erebomorpha mauraria 176   
 • Erebomorpha praetextata 176   
 • Erebomorpha xanthosoma 176   
 • Eresia castilla 100   
 • Eresia leucodesma 100   
 • Eretmocera aeneiceps 188   
 • Eretmocera flavipennis 188   
 • Eretmocera sesioides 190   
 • Ergolis obscura 111   
 • Ergolis taeniata 111   
 • Erilusa croceipes 186   
 • Erilusa euagra 186   
 • Erilusa mimalis 186   
 • Erilusa nitealis 186   
 • Erilusa pseudauxo 186   
 • Erilusa radialis 186   
 • Eriopus doleschalli 160   
 • Eriopus wallacii 160   
 • Eriphia ustulata 152   
 • Eromene zonella 186   
 • Eronia phocaea 77   
 • Erosia biangula 183   
 • Erosia bidens 178   
 • Erosia bisinuata 178   
 • Erosia hians 178   
 • Erosia mamillata 183   
 • Erosia verticaria 178   
 • Erupa titanalis 187   
 • Erycinopsis diaphana 155   
 • Ethnistis eucarta 186   
 • Euagra isthmia Heterodontia tricolor 155   
 • Eublepharis ruficincta 125   
 • Eucerea thalassica 152   
 • Euchlaena algoaria 173   
 • Euchlaena limettaria 173   
 • Euchlaena palthidata 182   
 • Euchlaena palthidata var. cinerea 182   
 • Euchlaena sofaliaria 173   
 • Euchloris adiposata 177   
 • Euchloris baliata 177   
 • Euchloris exarata 177   
 • Euchloris eximiata 177   
 • Euchromia boystensis 152   
 • Euclidia aquamarina 167   
 • Euclidia pohli 167   
 • Euclidia runica 167   
 • Euclidia tephrina 167   
 • Eucreagra arculifera 156   
 • Euctenia zygaenoides 132   
 • Eucyrta albicollis 152   
 • Eucyrta geometrica 152   
 • Eucyrta lurida 152   
 • Eucyrta praetexta 152   
 • Eucyrta subulifera 152   
 • Eudamus alector 121   
 • Eudamus extrusus 122   
 • Eudamus formosus 121   
 • Eudamus harpagus 120   
 • Eudamus orcinus 121   
 • Eudamus tamyroides 120   
 • Eudamus zebrus 121   
 • Eudioptis olealis 185   
 • Eudobrachys revocans 133   
 • Eudoclita similis 131   
 • Eudoxyla angasii 131   
 • Eudoxyla strigillata 131   
 • Eudule heterochroa 155   
 • Eueides heliconioides 96   
 • Eueides xenophanes 96   
 • Eumelea flagrata 177   
 • Eumelea obesata 177   
 • Eumesia semiargentea 119   
 • Eumeta nietneri 133   
 • Euphasia cliens 158   
 • Eupithecia fumipalpata 181   
 • Euplesia ochrophila 152   
 • Euplesia vittigera 152   
 • Euplexia amaranta 160   
 • Euplexia augens 160   
 • Euplexia roseola 160   
 • Euplexia saldanha 160   
 • Euploea assimilata 91   
 • Euploea configurata 92   
 • Euploea cuvieri 89   
 • Euploea frauenfeldii 91   
 • Euploea grotei 91   
 • Euploea herrichii 89   
 • Euploea hewitsonii 90   
 • Euploea hopfferi 91   
 • Euploea horsfieldii 90   
 • Euploea ledereri 90   
 • Euploea novarae 89   
 • Euploea schlegelii 91   
 • Euploea siamensis 91   
 • Euploea wallacei 89   
 • Euploea westwoodii 90   
 • Eurema atropos 101   
 • Eurhinia megalonice 101   
 • Eurhipia bowkeri 160   
 • Eurhipia geyeri 160   
 • Eurhipia praetexta 161   
 • Euripus clytia 105   
 • Eurylomia curvinervis 155   
 • Eurypteryx molucca 126   
 • Eurytela castelnani 111   
 • Eustixis chrysauge 188   
 • Eutane tineoides 156   
 • Euterpe calymnia 73   
 • Euterpe corcyra 73   
 • Euterpe critias 73   
 • Euterpe pitana 73   
 • Euterpe tomyris 73   
 • Euterpe troezene 73   
 • Euterpe uricoecheae 73   
 • Euterpe zenobia 73   
 • Fannia araucana 102   
 • Fannia olympias 102   
 • Fannia pomona 102   
 • Fannia tithonia 102   
 • Fannia venusia 102   
 • Feinocladia cuculloides 146   
 • Felinia adspersa 167   
 • Fidonia anguinata 179   
 • Fidonia bivirgata 179   
 • Fidonia brephos 179   
 • Fidonia rubellata 179   
 • Fidonia scarata 179   
 • Fidonia setinata 180   
 • Focilla bendina 168   
 • Focilla facunda 168   
 • Focilla fulica 168   
 • Focilla intacta 168   
 • Focilla sita 170   
 • Fodina sarmentosa 167   
 • Galleria austrina 187   
 • Galleriomorpha lichenoides 150   
 • Gauris arcigera 188   
 • Gauris cinctipes 188   
 • Gauris lacunaris 188   
 • Gauris tristis 188   
 • Gelechia albilimbella 190   
 • Gelechia fasciella 190   
 • Gelechia fuliginosa 188   
 • Gelechia niobella 190   
 • Gelechia nuptella 190   
 • Gelechia plejadella 190   
 • Gelechia rostella 190   
 • Gelechia signifera 189   
 • Gelechia taongella 190   
 • Genussa dioptis 180   
 • Genussa famulata 180   
 • Genussa radiata 180   
 • Geometra valida 177   
 • Geometrodes mimica 149   
 • Glaucopsis eburneifera 152   
 • Glyphipteryx morangella 190   
 • Glyphipteryx nugella 190   
 • Glyphipteryx tungella 190   
 • Glyphipteryx voluptella 190   
 • Glyphodes batesi 185   
 • Glyphodes dermatalis 186   
 • Glyphodes impuralis 185   
 • Glyphodes naralis 186   
 • Glyphodes suavis 186   
 • Gnatholophia longinervis 155   
 • Goniopteryx morada 170   
 • Gonodonta dentata 161   
 • Gonodonta fulvidens 161   
 • Gonodonta soror 161   
 • Gonodontis antucaria 174   
 • Gonodontis nelsonaria 173   
 • Gonodontis semilutearia 172   
 • Gonometa postica 134   
 • Gracilaria chrysitis 190   
 • Gracilodes ludiana 170   
 • Grammodes taedia 165   
 • Graphidipus collaris 182   
 • Graphidipus flaviceps 182   
 • Graphigona roseifer 164   
 • Grapholitha borbana 188   
 • Grapholitha egregiana 189   
 • Grapholitha ligneana 188   
 • Grapholitha novarana 187   
 • Grapholitha nucleana 187   
 • Grapholitha pictoriana 187   
 • Grapholitha plectana 188   
 • Grapholitha punana 187   
 • Grapholitha sinana 187   
 • Grapholitha subtilana 188   
 • Grapholitha trabeana 188   
 • Grapholitha voluta 187   
 • Grapholitha xylinana 187   
 • Gymnopoda corallonota 152   
 • Gymnopoda ochracea 152   
 • Gynopteryx tendinaria 173   
 • Hadena abida 159   
 • Hadena adducta 159   
 • Hadena algoa 159   
 • Hadena leucosoma 159   
 • Hadena lucia 159   
 • Hadena pallirena 160   
 • Hadena taprobanae 160   
 • Halesidota leucanina 159   
 • Haperchiria cinctistriga 139   
 • Harpella crassella 189   
 • Hedyle leptosiata 183   
 • Heleona bellicosa 154   
 • Heleona bernsteinii 154   
 • Heleona cuprina 154   
 • Helias albiplaga 123   
 • Helias geometrina 124   
 • Helias haematospila 123   
 • Helias noctua 124   
 • Helias satyrina 124   
 • Helias satyrus 124   
 • Helias ulexicana 123   
 • Heliconius aerotome 97   
 • Heliconius cassandra 97   
 • Heliconius ithaea 97   
 • Heliconius lindigii 97   
 • Heliconius nattereri 97   
 • Heliconius polybrous 97   
 • Heliocheilus translucens 158   
 • Heliothis acesias 158   
 • Heliothis conchula 158   
 • Heliothis delicia 158   
 • Hemagalma inspersa 179   
 • Hemerophila caprimulgata 176   
 • Hemerophila jugorum 176   
 • Hemerophila subspersata 175   
 • Hemerophila sulpitiata 176   
 • Hemiceras nystalina 147   
 • Hemiceras plusiata 147   
 • Hemileuca rubridorsa 140   
 • Hemimatia cacalis 186   
 • Herdonia osacesalis 184   
 • Herminia kerima 170   
 • Hesperia antalcidas 122   
 • Hesperia augiades 122   
 • Hesperia boisduvalii 121   
 • Hesperia callineura 121   
 • Hesperia catagyra 121   
 • Hesperia celsina 121   
 • Hesperia eulepis 122   
 • Hesperia flavescens 122   
 • Hesperia fortunei 122   
 • Hesperia fractifascia 121   
 • Hesperia iomene 123   
 • Hesperia latreillii 121   
 • Hesperia lindigiana 122   
 • Hesperia ornata 122   
 • Hesperia plumbeola 121   
 • Hesperia psittacina 121   
 • Hesperia viridicans 121   
 • Hesperia vulpina 122   
 • Hestia agamarochana 93   
 • Heterochroa justina 107   
 • Heterochroa malea 107   
 • Heterochroa olynthia 107   
 • Heterogramma appensa 170   
 • Heterolepis leprosa 132   
 • Heterolocha patalata 182   
 • Heterolocha phoenico-taeniata 183   
 • Heteropygas ligia 167   
 • Heteropygas ziczac 167   
 • Heterusia aluta 183   
 • Heterusia anicata 180   
 • Heterusia caesarea 180   
 • Heterusia cicada 133   
 • Heterusia coenonympha 180   
 • Heterusia dichroata 180   
 • Heterusia ephestris 180   
 • Heterusia macerata 180   
 • Heterusia mesenata 180   
 • Heterusia microcephala 133   
 • Heterusia mileta 180   
 • Heterusia ochrozona 180   
 • Heterusia sinuosa 180   
 • Heterusia zeritis 180   
 • Himera mosegata 173   
 • Himera villaria 174   
 • Holocera smilax 138   
 • Homochroa janula 144   
 • Homochroa ornata 144   
 • Homochroa valida 143   
 • Homoeocera crassa 152   
 • Homoeognatha aganais 156   
 • Homoeognatha spilosoma 156   
 • Homoeopteryx syssauroides 144   
 • Homoptera scandulata 161   
 • Homura granitalis 186   
 • Homura mianalis 186   
 • Hulodes falcata 165   
 • Hyalea melanalis 185   
 • Hyalurga irregularis 153   
 • Hybaea amboinae 161   
 • Hyblaea tenebrionis 161   
 • Hydrias grammophora 133   
 • Hydrias ochropyga 133   
 • Hydrias rubiginosa 134   
 • Hydrillodes tunicula 170   
 • Hygrochroa davalliata 174   
 • Hygrochroa dulcinaria 173   
 • Hygrochroa galbanaria 174   
 • Hygrochroa vulnerata 145   
 • Hyleora capucina 148   
 • Hyleora dilucida 146   
 • Hyleora sphinx 146   
 • Hymenitis libethris 95   
 • Hynantocera virescens 133   
 • Hypena beatalis 170   
 • Hypena colabalis 170   
 • Hypena lineata 170   
 • Hypena perna 170   
 • Hypena plumalis 170   
 • Hypena sclerialis 170   
 • Hypercallia confinella 188   
 • Hyperchiria abdominalis 143   
 • Hyperchiria anableps 139   
 • Hyperchiria aspera 139   
 • Hyperchiria boops 139   
 • Hyperchiria caudatula 141   
 • Hyperchiria eogena 139   
 • Hyperchiria flexuosa 140   
 • Hyperchiria fumata 139   
 • Hyperchiria titania 135   
 • Hypocala tryphaenina 162   
 • Hypochroma cetraria 175   
 • Hypochroma nyssiata 175   
 • Hypochroma sphagnata 175   
 • Hypochroma squamata 176   
 • Hypochroma wilsoni 175   
 • Hypochrysops anacletus 82   
 • Hypochrysops chrysanthis 82   
 • Hypochrysops doleschallii 82   
 • Hypocrita trichiura 188   
 • Hypogramma athene 162   
 • Hypogramma cholerica 162   
 • Hypogramma hemiplagia 162   
 • Hypogramma iochroma 162   
 • Hypogramma pectorosa 162   
 • Hypolycaena astyla 80   
 • Hypolycaena dictaea 80   
 • Hypolycaena sipylus 80   
 • Hyponomeuta polystigmellus 189   
 • Hypoprepia haematopus 189   
 • Hypopyra dulcina 165   
 • Hypopyra grandaeva 165   
 • Hypopyra pandia 165   
 • Hyposidra australis 179   
 • Hyposidra leptosoma 179   
 • Hypotia achatina 184   
 • Hysterocladia corallocera 149   
 • Ichthyosoma tigniferum 147   
 • Idia scopipes 186   
 • Idiodes inspirata 174   
 • Idiodes punctiger 174   
 • Idmais fatma 75   
 • Idmais miriam 77   
 • Idoepsis anapis 93   
 • Idoepsis chloris 92   
 • Idoepsis phaestis 93   
 • Imetoglene esthema 88   
 • Imetoptera phryaneoides 156   
 • Inopsis catoxantha 156   
 • Iochroa chlorogastra 149   
 • Iodis olivacea 178   
 • Iomene discolor 122   
 • Iomene doleschallii 122   
 • Iomene gentiana 122   
 • Iomene malayana 122   
 • Iomene septentrionis 123   
 • Iomene subcaudata 122   
 • Iosia lugens 155   
 • Iosiodes batesii 156   
 • Iosiomorpha longivitta 154   
 • Isanthrene acutior 152   
 • Ischnocampa sordida 156   
 • Ischnognatha semiopalina 152   
 • Isochroa eburneigutta 150   
 • Isochroma fallax 133   
 • Isoctenia quadristrigata 149   
 • Isodema adelma 104   
 • Isostola rhodobroncha 153   
 • Isoteinon lamprospilus 124   
 • Isoteinon vittatus 124   
 • Itame cinerascens 181   
 • Itame terinata 179   
 • Ithomia agarista 94   
 • Ithomia dircenna 95   
 • Ithomia donella 94   
 • Ithomia hemixanthe 95   
 • Ithomia megalopolis 94   
 • Ithomia olyras 94   
 • Ithomia panthyale 95   
 • Ithomia quintina 94   
 • Ithomia susiana 94   
 • Ithomiopsis corena 88   
 • Krananda vitraria 178   
 • Lagoa pellita 133   
 • Lagoptera miniacea 166   
 • Lamprolepis chrysochroa 132   
 • Langsdorfia andensis 131   
 • Laogona hippalus 101   
 • Larunda rosina 171   
 • Lasiommata maeroides 119   
 • Laudosia aliculata 183   
 • Laudosia typtaria 183   
 • Laverna vividella 190   
 • Lecithocera brunniceps 190   
 • Lecithocera gratiosa 190   
 • Lecithocera oblitella 190   
 • Leiosoma serpentinum 149   
 • Lemonias albinus 87   
 • Lemonias caccina 87   
 • Lemonias chilensis 87   
 • Lemonias colchis 87   
 • Lemonias kadenii 87   
 • Lemonias sperthias 87   
 • Lepidodes cornifrons 162   
 • Lepricornis melanchroia 88   
 • Leptalis arcadia 72   
 • Leptalis arsinoe 72   
 • Leptalis cordillera 72   
 • Leptalis hyposticta 72   
 • Leptalis nasua 72   
 • Leptocircus decius 71   
 • Leptocircus ennius 71   
 • Leptosoma maculosum 153   
 • Leptosomum tricolor 153   
 • Lepyrodes astomalis 185   
 • Lethocephala bombycoides 133   
 • Letis melba 164   
 • Letis opalisans 164   
 • Letis steatornis 164   
 • Letois similis 132   
 • Leucania cicatrix 159   
 • Leucania lindigi 159   
 • Leucania nareda 159   
 • Leucania tacuna 160   
 • Leucania tangala 159   
 • Leucaniochroa lignosa 145   
 • Leucanitis schraderi 166   
 • Leucinodes lucealis 185   
 • Leucochitonea cronion 124   
 • Leucochitonea sallei 124   
 • Leucochitonea stigma 124   
 • Leucochitonea unifasciata 124   
 • Libythea antipoda 92   
 • Lichenopteryx despecta 145   
 • Limacodilla picta 133   
 • Liodes angasi 181   
 • Lithosia angulifera 156   
 • Lithosia bifasciata 156   
 • Lithosia procris 189   
 • Lobogona hapygia 148   
 • Lobophora imbricaria 182   
 • Lobophora ocellaris 181   
 • Lomaspilis pantheraria 150   
 • Lophocampa atrata 151   
 • Lophocampa elongata 151   
 • Lophocampa melaleuca 151   
 • Lophocampa nervosa 151   
 • Ludia hansalii 139   
 • Luperina angasi 159   
 • Lycaena alcas 83   
 • Lycaena alecto 84   
 • Lycaena aleuas 83   
 • Lycaena ancyra 84   
 • Lycaena apollonius 83   
 • Lycaena arruana 84   
 • Lycaena athena 84   
 • Lycaena beroe 84   
 • Lycaena biocellata 85   
 • Lycaena brahmina 85   
 • Lycaena caelius 83   
 • Lycaena cagaya 84   
 • Lycaena caledonica 83   
 • Lycaena cleodus 84   
 • Lycaena diluta 85   
 • Lycaena hymetus 83   
 • Lycaena ilissus 83   
 • Lycaena inops 83   
 • Lycaena kangena 84   
 • Lycaena kinkurka 84   
 • Lycaena kondulana 84   
 • Lycaena macrophthalma 84   
 • Lycaena metallica 85   
 • Lycaena mindarus 83   
 • Lycaena mindora 84   
 • Lycaena negus 85   
 • Lycaena nemea 84   
 • Lycaena nora 84   
 • Lycaena oxleyi 85   
 • Lycaena pactolus 84   
 • Lycaena palmyra 84   
 • Lycaena perusia 84   
 • Lycaena philostratus 83   
 • Lycaena pindus 83   
 • Lycaena podarce 85   
 • Lycaena praxiteles 85   
 • Lycaena sagittigera 85   
 • Lycaena sericina 84   
 • Lycaena sonorensis 85   
 • Lycaena stoliezkana 85   
 • Lycaena strongyle 84   
 • Lycaena suidas 84   
 • Lycaena taygetus 83   
 • Lycaena wallacei 83   
 • Lycaena zelmira 85   
 • Lycaene amphissa 84   
 • Lycaenopsis ananga 82   
 • Lygris momaria 181   
 • Lymantria micans 149   
 • Lymantria pusilla 149   
 • Lypotigris jovialis 186   
 • Maasmia erilitalis 185   
 • Macromphalia chilensis 133 134   
 • Macronyx debilis 150   
 • Maenas alcidata 179   
 • Magusa dissidens 158   
 • Magusa sarpida 158   
 • Mamestra acceptrix 159   
 • Mamestra angusta 159   
 • Mamestra antipoda 159   
 • Mamestra bulgeri 160   
 • Mamestra crucifer 159   
 • Mamestra maori 159   
 • Mamestra sphagnea 159   
 • Mamestra stoliczkae 159   
 • Mania cladonia 166   
 • Marmorinia nara 170   
 • Marsyphophora erycinoides 155   
 • Mastogophora marima 170   
 • Mechanitis numerianus 95   
 • Megatomis mikani 170   
 • Megatomis remulcens 170   
 • Megatomis sapota 170   
 • Melanchroea rubriplaga 155   
 • Melania punctigera 156   
 • Melanitis cumaea 111   
 • Melanitis egialina 111   
 • Melanitis melias 111   
 • Melanothrix pulchricolor 144   
 • Melinaea Messenina 95   
 • Melinaea idae 95   
 • Melipotis ambidens 166   
 • Melipotis gundiani 166   
 • Melitaea leauira 100   
 • Memestra griseipennis 159   
 • Merida scelstaria 174   
 • Meringocera plutonica 151   
 • Mesenochroa guatemalteca 155   
 • Mesotages trilunula 145   
 • Messene semiradiata 87   
 • Metasia lactealis 187   
 • Meticulodes moritzi 173   
 • Metoptria absita 158   
 • Metria platypoda 170   
 • Metrocampa maranharia 173   
 • Microdes toriata 181   
 • Microgiton cingulosus 153   
 • Microgiton selene 153   
 • Microgonia amazonaria 173   
 • Microlophia sculpta 125   
 • Micrommia jugifera 155   
 • Micromorphe choerotricha 148   
 • Microplastis configurata 145   
 • Microrgyia amazonum 149   
 • Mictopsichia hubneriana 188   
 • Mictopsichia superba 188   
 • Mieza erythocera 188   
 • Mieza mactata 189   
 • Mieza nervosa 189   
 • Mieza phoenodes 189   
 • Mieza picta 188   
 • Miletus chinensis 85   
 • Miletus learchus 85   
 • Miletus melanion 85   
 • Miletus zinckenii 85   
 • Milionia pulchrinervis 154   
 • Mimeseoptilus bogotanus 190   
 • Mimeseoptilus posticus 190   
 • Mimeseoptilus sabius 190   
 • Mimeseoptilus tenuis 190   
 • Mocis pertusa 165   
 • Molybdophora schedata 178   
 • Monocreagra pheloides 155   
 • Monoctenia smerintharia 174   
 • Morpho cypris 113   
 • Morpho iphiclus 114 115   
 • Mycalesis ita 118   
 • Mycalesis moorei 117   
 • Mycalesis sudra 117   
 • Mycalesis tagala 117   
 • Myelois adorea 187   
 • Myelois villora 187   
 • Myrina anasuja 80   
 • Myrina danis 80   
 • Myrina discophora 80   
 • Myrina ialajala 80   
 • Myrina lorquinii 80   
 • Myrina mantra 80   
 • Myrina usira 80   
 • Myscelia cyananthe 103   
 • Myscelia cyanecula 103   
 • Myscelia leucocyana 103   
 • Nais almeida 82   
 • Napeogenes cranto 95   
 • Napeogenes euryanassa 94   
 • Nedusia acalis 178   
 • Nelo refulgens 155   
 • Nelo subsericea 155   
 • Nemoria bryata 177   
 • Nemoria caducata 177   
 • Nemoria corruptata 177   
 • Nemoria hadrata 177   
 • Nemoria lunigera 177   
 • Nemoria stillata 177   
 • Nemoria taedata 177   
 • Nephodia furiata 180   
 • Neptis ebusa 106   
 • Neptis epira 106   
 • Nictemera variolosa 179   
 • Noctuomorpha hemixantharia 144   
 • Nosophora nubilis 186   
 • Numeria alicata 179   
 • Numeria galbulata 183   
 • Numeria inusta 179   
 • Numeria melinata 179   
 • Numeria quadriplaga 183   
 • Nyctochroa basiplaga 156   
 • Nymphalis centaurus 110   
 • Nymphalis chaeronea 110   
 • Nymphalis moeris 110   
 • Nymphalis pyrrhothea 110   
 • Nymphalis titan 110   
 • Nymphula lotialis 185   
 • Nymphula vitrinalis 186   
 • Nystalea ancora 147   
 • Nystalea bractea 147   
 • Nystalea cucullia 147   
 • Nystalea grammodes 147   
 • Nystalea longicornis 147   
 • Nystalea marcida 148   
 • Nystalea plusia 147   
 • Nystalea plusioides 147   
 • Nystalea thermesia 147   
 • Nystalea virgulea 148   
 • Nyterotis peocila 147   
 • Ochrogaster circumfumata 144   
 • Ochrogaster ruptimacula 145   
 • Ochsenheimeria squamicornis 189   
 • Oecophora ambigua 188   
 • Oecophora bimaculana 188   
 • Oecophora litura 188   
 • Oecophora melinella 190   
 • Oecophora mentella 190   
 • Oecophora munda 190   
 • Oecophora trabeella 190   
 • Oeoophora utuella 190   
 • Ogyris otanes 78   
 • Olene mendosa 149   
 • Oleria leptalina 95   
 • Oligoclona chordigera 144   
 • Oligoclona nervosa 145   
 • Oligopleura aulaeata 181   
 • Omiodes ochrosoma 186   
 • Omiodes tortola 170   
 • Omphaliodes nana 149   
 • Omphax frondinata 177   
 • Omphax sanguinipuncta 177   
 • Omphax trimeni 177   
 • Ophideres archon 163   
 • Ophisma anetica 166   
 • Ophisma basigutta 166   
 • Ophisma limbata 166   
 • Ophisma morbillosa 166   
 • Ophisma sculpta 167   
 • Ophisma sumatrana 166   
 • Ophisma tropicalis 166   
 • Ophistograptis pangiaria 173   
 • Ophitis magnaria 147   
 • Ophiusa andersoni 165   
 • Opiscodes fraterna 140   
 • Opiscodes lasiocampina 140   
 • Opiscodes thliptophana 140   
 • Opisogonia diffissata 179   
 • Opisogonia tensata 179   
 • Opogona fumiceps 189   
 • Opsirhina crinodes 134   
 • Opsirhina flexicosta 134   
 • Oraesia nobilis 161   
 • Oreas marathon 88   
 • Orgyiodes capicolaria 149   
 • Orgyopsis similis 145   
 • Ormiscodes epiolina 140   
 • Ormiscodes fumosa 140   
 • Ormiscodes pomona 135   
 • Ormiscodes ramigera 143   
 • Ormiscodes trisignata 143   
 • Ornithogpsyche anthora 150   
 • Ornithopsyche hypoxantha 150   
 • Orthogonia sera 162   
 • Orthogramma rufitibia 167   
 • Ortholitha bitrita 182   
 • Ortholomia moluccana 146   
 • Orthosoma diffusum 147   
 • Orthostixis huegeli 180   
 • Osteodes turbulentata 179   
 • Oxydercia acripennis 170   
 • Oxydia batesi 172   
 • Oxydia clavata 172   
 • Oxydia nattereri 172   
 • Oxydia vitiligata 172   
 • Oxyptilus languidus 190   
 • Oxyptilus nubilus 190   
 • Oxyptilus vigens 190   
 • PHasiana catillata 179   
 • Pachnobia australiae 161   
 • Pachrophylla obelata 182   
 • Pachygonia caliginosa 125   
 • Pachylepis limacodina 133   
 • Pachyodes luteipes 175   
 • Pachypasa ferruginea 135   
 • Pachypasa scapulosa 135   
 • Pachyphlebius thoracicus 131   
 • Pachyplastis apicalis 149   
 • Pachythyris siculoides 125   
 • Paedisca mahiana 187   
 • Palindia albata 161   
 • Palindia corineta 161   
 • Palindia crocoptera 161   
 • Palindia fumata 161   
 • Palindia guttata 161   
 • Palindia testaceiceps 161   
 • Palyas abunata 177   
 • Panaethia atrocaerulea 179   
 • Pancalia stellaris 190   
 • Pandesma hemodi 161   
 • Pandesma sennaarensis 161   
 • Pandesma sublimis 161   
 • Pangrapta pensilis 170   
 • Pangrapta thetys 170   
 • Panthea chavannesi 151   
 • Pantoctenia gemmans 132   
 • Panula insipida 162   
 • Papilio adamantius 68   
 • Papilio adrastus 66   
 • Papilio alcamedes 57   
 • Papilio alemenor 70   
 • Papilio alyattes 56   
 • Papilio anaebarsis 57   
 • Papilio anaximander 58   
 • Papilio annae 70   
 • Papilio araspes 65   
 • Papilio archesilaus 61   
 • Papilio aristagoras 59   
 • Papilio aristomenes 57   
 • Papilio arruanus 51   
 • Papilio auaximenes 57   
 • Papilio bachus 64   
 • Papilio bepbaestion 56   
 • Papilio bermocrates 62   
 • Papilio blumei 68   
 • Papilio coroebus 63   
 • Papilio criton 54   
 • Papilio ctesias 64   
 • Papilio daedalus 68   
 • Papilio ecbion 58   
 • Papilio eritbalion 56   
 • Papilio eteodes 57   
 • Papilio euphrates 61   
 • Papilio gigon 62   
 • Papilio gundlachianus 77   
 • Papilio helleri 63   
 • Papilio hipponous 65   
 • Papilio hostilius 59   
 • Papilio hystaspes 65   
 • Papilio iberodamas 60   
 • Papilio idalion 57   
 • Papilio latinus 60   
 • Papilio lepidus 60   
 • Papilio lydius 53   
 • Papilio magellanus 55   
 • Papilio melanthus 62   
 • Papilio nicanor 60   
 • Papilio osyris 59   
 • Papilio pegasus 52   
 • Papilio penthesilaus 61   
 • Papilio phynichus 58   
 • Papilio pisander 58   
 • Papilio polypbron 58   
 • Papilio polyzelus 56   
 • Papilio prexaspes 65   
 • Papilio rama 62   
 • Papilio sataspes 65   
 • Papilio semperi 70   
 • Papilio suryleon 56   
 • Papilio telegonus 69   
 • Papilio tydeus 66 67   
 • Papilio vollenhovii 60   
 • Papilio xenares 58   
 • Paragonia deustata 174   
 • Paragonia succedens 172   
 • Paraphlebia lithosina 133   
 • Parapoynx gothicalis 186   
 • Parapoynx halitalis 186   
 • Parathyris bombycina 145   
 • Paratype laeticolor 154   
 • Parnassius apollo 71   
 • Parnassius bremeri 71   
 • Parnassius stoliezkanus 119   
 • Pavonia lycomedon 115   
 • Pavonia olileus 115   
 • Pavonia telamonius 114   
 • Penestoglossa capensis 189   
 • Penicillaria nattereri 160   
 • Penthina asturana 188   
 • Penthina bryana 187   
 • Penthina dissimilis 188   
 • Penthina lugubris 188   
 • Peosina thalia 164   
 • Perenisa guttata 180   
 • Pergama pumaria 173   
 • Pergesa fusimacula 126   
 • Perigonia magna 125   
 • Perisama guerini 103   
 • Perophora sanguinolenta 142   
 • Perophora strigifera 142   
 • Peudosetia insularis 125   
 • Phaedyma daria 106   
 • Phaeochlaena josia 155   
 • Phanoptis cyanomelas 154   
 • Pharieas priscus 123   
 • Phasiane miliaria 179   
 • Phellinodes bahiata 183   
 • Phellinodes muscerdata 183   
 • Phelloe lindigii 155   
 • Phelodes aequatorialis 154   
 • Philampelus dolichoides 126   
 • Philampelus orientalis 127   
 • Phlegetonia bellona 162   
 • Phoberia catocala 166   
 • Phoberia fatua 166   
 • Phoberia korana 166   
 • Phryganopsis sordida 156   
 • Phrygionis pallicosta 177   
 • Phthoroblastis amictana 187   
 • Phurys coactilis 167   
 • Phurys prolixa 167   
 • Phycis capnodes 188   
 • Phyparia grandaria 179   
 • Physematia rotundalis 184   
 • Physula palindia 170   
 • Pielus hydrographus 130   
 • Pielus maculosus 131   
 • Pieris aegis 74   
 • Pieris blanca 74   
 • Pieris boisduvaliana 74   
 • Pieris clementina 75   
 • Pieris georgina 74   
 • Pieris helferi 75   
 • Pieris locusta 75   
 • Pieris lorquinii 74   
 • Pieris manapia 75   
 • Pieris phoebe 75   
 • Pieris sita 75   
 • Pieris zamboanga 74   
 • Pinacia ocularis 186   
 • Pitane albicollis 190   
 • Pitane amanda 190   
 • Pitane biplaga 189   
 • Pitane oblita 190   
 • Pitane sejuncta 190   
 • Plastenis leprosa 161   
 • Plastenis marginea 161   
 • Plastenis scapularis 161   
 • Platamonia stenosoma 184   
 • Platyodonta calpe 147   
 • Platyptilia haasti 190   
 • Platyptilia scutellaris 190   
 • Platyptilia stigmatica 190   
 • Plusia ablusa 160   
 • Plusia adrasta 160   
 • Plusia agens 160   
 • Plusia dorfmeisteri 160   
 • Plusia exquisita 160   
 • Plusia kalitura 160   
 • Plusia sestertia 160   
 • Plusia wahlbergi 160   
 • Plusiodes rufipes 160   
 • Plusiodonta nummaria 161   
 • Polla varipes 173   
 • Polla virgultaria 174   
 • Polydesma mastrucata 161   
 • Polyphaenis frauenfeldi 159   
 • Polyphlebia atychioides 152   
 • Polyptychia fasciculosa 154   
 • Polytela chrysospila 151   
 • Polythlipta cerealis 185   
 • Polythysana apollonia 137   
 • Potamophora albata 163   
 • Prionoptera amplificata 167   
 • Problepsis aegretta 178   
 • Pronophila decorata 117   
 • Psaliodes adhaesiata 182   
 • Psamotodes frenata 179   
 • Psamotodes nunctata 179   
 • Psecadia sabiella 189   
 • Psecadia teras 190   
 • Psephis aega 170   
 • Pseudodipsas eone 82   
 • Pseudodipsas erycinoides 80   
 • Pseudodipsas lycaenoides 80   
 • Pseudolycaena aegides 81   
 • Pseudolycaena antinous 78   
 • Pseudolycaena bathildis 81   
 • Pseudolycaena boreas 81   
 • Pseudolycaena cadmus 81   
 • Pseudolycaena danaus 81   
 • Pseudolycaena leucogyna 81   
 • Pseudolycaena nana 81   
 • Pseudolycaena paphia 78   
 • Pseudolycaena paphlagon 81   
 • Pseudolycaena paupera 81   
 • Pseudolycaena platyptera 78   
 • Pseudolycaena spurius 81   
 • Pseudolycaena timaeus 81   
 • Pseudolycaena tityrus 81   
 • Pseudolycaena tolmides 81   
 • Pseudolycaena viridicans 78   
 • Pseudomya biradiata 152   
 • Pseudophia catocala 166   
 • Pseudophia welwitschi 165   
 • Psilacron luteo-virens 147   
 • Psodos fissilata 176   
 • Psychoglene basinigra 133   
 • Pterygosoma squamipunctum 148   
 • Pterygospidea angulata 123   
 • Pterygospidea celebica 123   
 • Pterygospidea crosula 123   
 • Pterygospidea helias 123   
 • Pterygospidea maculosa 123   
 • Pterygospidea syrichthus 122   
 • Pterygospidea trichoneura 123   
 • Ptychandra lorquinii 118   
 • Ptychoglene erythrophora 156   
 • Ptycholoma aurifaber 132   
 • Pycnodontis leuconoe 157   
 • Pycnodontis spadicea 157   
 • Pycnotena angustula 133   
 • Pyralidia deserta 156   
 • Pyralopsis homalochroa 155   
 • Pyrinia apriata 183   
 • Pyrinia castaneata 183   
 • Pyrinia eubaphe 183   
 • Pyrinia icterata 173   
 • Pyrinia spilota 183   
 • Racheospila albicoma 177   
 • Racheospila coryphata 177   
 • Racheospila jucunda 177   
 • Racheospila koranata 177   
 • Racheospila morbilliata 177   
 • Racheospila saliata 177   
 • Racheospila stagonata 177   
 • Ramphia albizona 164   
 • Rejectaria galealis 170   
 • Remigia alipes 167   
 • Remigia crinipes 164   
 • Remigia hansali 167   
 • Retrocera setioides 133   
 • Retrocoryne repana 120   
 • Rhacodia rureana 187   
 • Rhamphoschisma rectifascia 125   
 • Rhamphoschisma scottiarum 125   
 • Rhaphidognatha setiaeformis 133   
 • Rhimphalea papualis 186   
 • Rhinodia biocellata 179   
 • Rhinogyne calligama 134   
 • Rhinosia obydella 188   
 • Rhynchopyga ichneumonea 152   
 • Rhyparia fenerata 181   
 • Rivula palliceps 170   
 • Rosema costalis 146   
 • Rosema demorsa 146   
 • Rosema myops 146   
 • Sabulodes magicaria 172   
 • Sagana semioculata 137   
 • Sallaea ochrosterna 151   
 • Salobrena genualis 187   
 • Salopola hypotricha 188   
 • Sangala necyria 183   
 • Sarothropyga rhodopepla 150 151   
 • Sarracena declinaria 181   
 • Sarracena pellicata 181   
 • Sarrothripa indica 156   
 • Saturnia stoliczkana 137   
 • Satyris pimpla 119   
 • Satyrus huebneri 119   
 • Sauris mistata 181   
 • Sauris ranata 181   
 • Scardamia taprobanes 173   
 • Scardia nivosa 189   
 • Scardia ruderella 188   
 • Scepsis unicolor 189   
 • Schidax evulsa 178   
 • Scolopocneme cerussata 150   
 • Scoparia moanalis 187   
 • Scoparia nolalis 184   
 • Scoparia pongalis 187   
 • Scoparia ustimacula 185   
 • Scopifera longipalpis 170   
 • Scotopteryx maoriata 176   
 • Scotopteryx paganata 175   
 • Scotopteryx rinodaria 175   
 • Scotopteryx usneata 175   
 • Scotopteryx valdiviata 176   
 • Scotosia affirmata 181   
 • Scotosia affirmata var. bicolor 181   
 • Scotosia dubiferata 181   
 • Scytale platyzona 152   
 • Selenis anguinea 168   
 • Selenis compacta 168   
 • Selenis digna 168   
 • Selenis gallinago 168   
 • Selenis lignaria 168   
 • Selenis yrias 168   
 • Selidosema fragosata 181   
 • Selidosema pungata 181   
 • Semioscopis trigonella 189   
 • Semiothisa annulipes 173   
 • Semiothisa delauta 178   
 • Semiothisa diplotata 178   
 • Semiothisa divergentata 178   
 • Semiothisa dominicata 178   
 • Semiothisa egaria 174   
 • Semiothisa foveolata 178   
 • Semiothisa gambarina 178   
 • Semiothisa gentilata 178   
 • Semiothisa jotaria 179   
 • Semiothisa marmorea 178   
 • Semnia albivitta 184   
 • Semnia aurivitta 184   
 • Semnia egaealis 184   
 • Semnia funerea 184   
 • Sericochroa politia 147   
 • Serrodes xanthorrhoea 162   
 • Setinochroa infumata 156   
 • Setiostoma flaviceps 188   
 • Setiostoma haemitheia 190   
 • Siculodes amethystea 184   
 • Siculodes carneola 184   
 • Siculodes cinereola 184   
 • Siculodes fulviceps 184   
 • Siculodes glareola 184   
 • Siculodes lunula 184   
 • Siculodes punctum 184   
 • Siculodes roseola 184   
 • Siculodes sterna 184   
 • Siculodes strigatula 184   
 • Siculodes striola 184   
 • Siculodes xanthina 184   
 • Siderone thebais 110   
 • Simaethis albipes 188   
 • Simaethis basalis 188   
 • Simaethis chalybea 190   
 • Simaethis lutescens 188   
 • Simplicia infausta 170   
 • Simplicia tibialis 170   
 • Siriocauta amboinalis 185   
 • Smerinthus amboinicus 128   
 • Smerinthus dumolini 132   
 • Smerinthus heuglini 128   
 • Smerinthus pusillus 132   
 • Somatura actaeon 171   
 • Spanochroa blandiatrix 145   
 • Spargania tesserulata 181   
 • Sphenoptera batesii 152   
 • Sphenoptera triangulifera 152   
 • Sphingognatha asclepiades 144   
 • Sphinx analis 128   
 • Sphinx lanceolata 128   
 • Sphinx sesquiplex 128   
 • Spintherops accipiter 161   
 • Spintherops undulata 167   
 • Spirama lucida 163   
 • Spirama voluta 165   
 • Spiredonia conspicua 163   
 • Stathmopoda miniella 190   
 • Stegania allogata 181   
 • Stenele aletis 154   
 • Stenoglene hilaris 145   
 • Stenoglene tristis 145   
 • Stenolophia tenebrosa 132   
 • Stenoplastis pallinervis 183   
 • Stenoplastis satyroides 155   
 • Stenoplastis selenia 155   
 • Stenoptycha lindigi 190   
 • Sterosis robusta 77   
 • Sterrha dichroma 177   
 • Sthenognatha gentilis 151   
 • Stictoptera alutacea 162   
 • Strophidia pannata 178   
 • Strophidia phantasma 178   
 • Symmoca herodiella 190   
 • Symphlebia lophocampoides 152   
 • Sympis discipuncta 168   
 • Synemon hesperioides 132   
 • Synemon icaria 129   
 • Synemon parthenoides 129   
 • Syngria drepanata 178   
 • Synopsia hedemanni 175   
 • Syntomis acrospila 152   
 • Syntomis marcescens 152   
 • Syphecopsis hyalozona 152   
 • Syrnia nucalis 164   
 • Syrrhodia versatiliaria 173   
 • Syrtodes bryifera 181   
 • Syrtodes pronubata 181   
 • Syrtodes rostellaria 175   
 • Tagoropsis natalensis 138   
 • Tamyra crumena 187   
 • Tamyra gibbosa 187   
 • Tamyra physophora 187   
 • Tamyra pusilla 187   
 • Tamyra splendens 187   
 • Tamyra tumida 187   
 • Tamyris agathon 120   
 • Tamyris antias 120   
 • Tamyris hygieia 120   
 • Tamyris oxynetra semihyalina 120   
 • Tamyris pardalina 120   
 • Tamyris strigifera 120   
 • Tavia martina 164   
 • Taygetis calliomma 116   
 • Tearosoma aspersum 150   
 • Teinopyga reticularis 156   
 • Teinotarsina longipes 125   
 • Telioneura glaucopsis 152   
 • Teras algoana 187   
 • Terias bogotana 76   
 • Terias gaugamela 76   
 • Terias tondana 76   
 • Termessa hamula 156   
 • Terna major 155   
 • Terna minuta 155   
 • Terna zonata 154   
 • Tetracis aegrotata var. polyphagaria 172   
 • Thalassodes scissaria 177   
 • Thalpochares accedens 158   
 • Thalpochares accincta 158   
 • Thalpochares adulans 158   
 • Thalpochares aerugo 158   
 • Thalpochares delicata 158   
 • Thalpochares griseola 158   
 • Thalpochares novarae 158   
 • Thalpochares ornatula 158   
 • Thalpochares pennula 158   
 • Thalpochares sabia 158   
 • Thalpochares sacraria 158   
 • Thalpochares sperans 158   
 • Thalpochares squamilinea 158   
 • Thalpochares striga 159   
 • Thecla albata 82   
 • Thecla comodus 82   
 • Thecla nicetus 82   
 • Thecla sabinus 82   
 • Thecsa loxurina 82   
 • Theope pieridoides 87   
 • Thermesia adelpha 168   
 • Thermesia fenestrina 167   
 • Thermesia icterodes 168   
 • Thermesia infumata 168   
 • Thermesia lilacina 168   
 • Thermesia octophora 168   
 • Thermesia scalena 168   
 • Thyatira casta 148   
 • Thyella zambesia 135   
 • Thyria fulgida 160   
 • Timandra goniaria 178   
 • Tinea bivirgella 189   
 • Tinea clathrata 190   
 • Tinea codrella 188   
 • Titya abstersa 134   
 • Titya rubripalpis 134   
 • Tmetoptera costosa 189   
 • Tomopteryx botulata 181   
 • Tomopteryx fissa 181   
 • Tomopteryx laciniosa 181   
 • Tortricomorpha albofascia 158   
 • Tortricomorpha atrosignata 158   
 • Tortricomorpha costipuncta 158   
 • Tortricomorpha flaviceps 158   
 • Tortrix capitana 189   
 • Tortrix discana 187   
 • Tortrix herana 187   
 • Tortrix insana 190   
 • Tortrix leprana 189   
 • Tortrix mirana 189   
 • Tortrix nuptana 189   
 • Tortrix ropeana 187   
 • Tortrix sarothrura 189   
 • Tortrix stapiana 189   
 • Tortrix taipana 187   
 • Tosale decipiens 187   
 • Tosale flatalis 187   
 • Toxocampa anderson 165   
 • Toxoloma australe 150   
 • Trichostibas immitans 189   
 • Trichotis picta 147   
 • Tricladia umbrifera 130   
 • Trigonophora speyeri 160   
 • Trochilina candescens 132   
 • Trygodes agrata 178   
 • Trygodes physciata 178   
 • Tylognathus philampeloides 125   
 • Tylognathus scriptor 132   
 • Tylognathus smerinthoides 132   
 • Tyndaris laetifica 157   
 • Urapteryx kantalaria 172   
 • Urapteryx luteiceps 172   
 • Urapteryx praetoraria 172   
 • Urapteryx quadrifilata 172   
 • Vitessa formosa 187   
 • Xandrames subflavata 172   
 • Xanthia minor 159   
 • Xanthodes adunca 158   
 • Xenandra heliodes 88   
 • Xenochroa notodontina 147   
 • Xenosoma erycinoides 149   
 • Xenosoma nigricosta 149   
 • Yphthima batesii 118   
 • Ypsolophus tricolor 189   
 • Yrias tachypetes 162   
 • Zagaris crassa 149   
 • Zanclognatha denisi 170   
 • Zanclognatha mindora 170   
 • Zanclopteryx cookaria 173   
 • Zanclopteryx haastiaria 173   
 • Zaratha macrocera 190   
 • Zaratha niveiventris 190   
 • Zebronia erminea 185   
 • Zebronia magicalis 185   
 • Zerenopsis leopardina 150   
 • Zethera aganippe 104   
 • Zethera bestioides 104   
 • Zethera musa 104   
 • Zeuxidia horsfieldii 112   
 • Zeuxidia semperi 112   
 • Zeuxidia wallacei 112   
 • Zonilia malgassica 126   
 • Zygaena ocellaris 132   
 • Zygaena ochroptera 132   
 • Zygaena subdiaphana 132   
 • Zygaenopsis squamicornis 152   


Das Original des Werkes wurde freundlicherweise von der Bibliothek des Museums König in Bonn zur Verfügung gestellt. Einscannen und Bearbeitung durch Kurt Stüber, Februar 2009.
Dieses Buch ist Teil von www.biolib.de der virtuellen biologischen Bibliothek.
© Kurt Stueber, 2007. Dieses Buch ist geschützt durch die GNU Free Document License. Diese Lizenz erlaubt private und kommerzielle Verwendungen unter den Bedingungen der GNU Free Dokument License. Bei Verwendung von Teilen/Abbildungen bitten wir um die Quellenangabe: www.BioLib.de